Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Οικονομική κρίση
Απόδειξη από κεντρικό Καφέ των Αθηνών :17,30 Euro
Η κρίση δεν είναι η ένδεια πολλών μόνο . Είναι και ο εκτραχηλισμός μερικών.